ความเห็น 112287

ประเมินตนเองด้วย PMQA

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณปภังกร มากค่ะที่ช่วยต่อยอด

เมล็ดพันธุ์ที่ว่าคงต้องเอาแบบทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อได้ดีจริงๆ เท่านั้น

PMQA  ย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award

ส่วนโอกาสในการปรับปรุง OFI ย่อมาจาก Opportunity for Improvement ค่ะ