ความเห็น 11060

สัมมนาการจัดการความรู้ที่ม.ศรีปทุม

anchalee
IP: xxx.21.144.7
เขียนเมื่อ 
เข้ามาเชิญชวน  ให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำ KM ไปใช้ในหน่วยงานและองค์กรนะคะ