ความเห็น 1070553

‘บาทเดียว’ เขยื้อนสังคม

ชนิกา ชื่นชม
IP: xxx.42.65.244
เขียนเมื่อ 

อยากสัมภาษณ์ ครู ชบจังเลย เพราะทำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อยากได้แนวความคิดต่าง ๆและผลงานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์