ความเห็น 10662

แจ้งรายละเอียดวันหมดอายุWeb Hosting ให้ฝ่ายบริหารทราบ

Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

ลืมบอกไปให้ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปที่

Important Note
1.  

Please transfer your payment to our account as follows :

Bangkok Bank (Senanikom Branch) Savings Account : "Max Savings (Thailand) Co., Ltd." Account No. "223-0-36842-1"
2.  

You can use an ATM to transfer this service fee to our account at your convenience.

3.  

Fax us the pay-in (deposit) slip at (662) 939-6499. ( *** Don't forget to refer to your domain name, ThaiNIC reference no., Online invoice no. and registry date on your fax, otherwise we do not know who paid us. *** )

4.  

If you have any questions please feel free to e-mail us or call us at (662) 939-6200.

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4320 บาท และหน้าที่ต้องปริ้นนำเสนอผอ.คือ

ตามลิ้งด้านล่างนี้

https://www.cryptbot.com/thainic/invoice_thainic_nw.asp?domainname=kch.go.th&invoice_no=2006010225&typeservice=3