ความเห็น


  • เห็นด้วยกับพี่เม่ยครับ ถ้าเราต้องการประเมินว่าอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้น วัดปริมาตรได้แตกต่างจากอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่แต่เดิมอย่างไร ควรเน้นเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรครับ โดยใช้น้ำกลั่นเปรียบเทียบก็ได้ และวิเคราะห์เน้นหนักที่การเปรียบเทียบตรงนี้
  • เมื่อผลการเปรียบเทียบขั้นต้นได้ผลว่าไม่แตกต่างกัน จึงนำมาใช้ในการตรวจวัดจากคนไข้จริงครับ ซึ่งการนำมาใช้จริงคราวนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างตรวจมากมายครับ เพราไม่ใช่ประเด็นหลัก เพียงแต่เป็นประเด็นเสริมว่า เครื่องมือที่เราประดิษฐ์ขึ้นใหม่นั้น สามารถใช้งานได้จริง และเมื่อใช้ในสถานการณ์จริง ก็ไม่ทำให้ผลที่ได้เปลี่ยนแปลงไปครับ
  • เวลาเขียนงาน ก็เขียนลงไปทั้งสองส่วนครับ จะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้น
  • ในงานวิจัย การทดสอบกับตัวอย่างจริงสามารถทำได้ทั้งสองแบบครับ ทั้งแบบที่เติมสารลงไป หรือวัดสารโดยตรงจากตัวอย่างตรวจ เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งได้ครับ เพราะประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า เครื่องมือที่ประดิษฐ์ใหม่ ตรวจวัดปริมาตรได้ ไม่แตกต่างจากเครื่องมือเดิม ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานจริงแล้ว พบว่า สามารถใช้ทดแทนเครื่องมือเดิมได้ โดยตรวจวัดสารต่างๆ ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี