ความเห็น 10505

มุ่งออกชุมชน ในวันพร่งนี้

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะว่าน่าจะจัดก่อน HA Forum และวันนี้ทาง พรพ.ติดต่อมาแล้ว อยากทราบรายชื่อวิทยากรและขอบเขตเนื้อหา ลองปรึกษากันนะคะว่างานนี้ใครจะมาทำหน้าที่วิทยากร