ความเห็น 104000

อันเนื่องมากจากอุทยานดอกไม้

เขียนเมื่อ 

อะจ๊าก ลืมยักษ์อยู่เรื่อยแหล่ะ

(เอายักษ์ไว้ที่บ้าน ปลอดภัยที่สุด ก๊าก....)