ความเห็น 10390

ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาของอ.เบียร์(บางปลากด)และกะหรอ

beer
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 

ส่วนใหญ่การจัดตั้งกลุ่มกองทุนต่างๆของตำบลในคลองบางปลากดเริ่มต้นมาจากรัฐ ไม่มีกลุ่มไหนที่จัดตั้งขึ้นมาเนื่องจากความต้องการของประชาชนคนในชุมชน เพราะลักษณะของพื้นที่เป็นแบบเมือง

หากหมู่ใดมีผู้นำที่เข้มแข็งก็จะสามารถดำเนินการกลุ่มกองทุนต่างๆต่อได้ แม้จะไม่มีเวลาให้กันมากนักแต่ก็สามารถประคับประคองให้อยู่รอดปลอดภัยได้พอสมควรค่ะ