ความเห็น 10372

ราคายาง กับราคาสินค้าและบริการ

เอามาฝาก
IP: xxx.90.236.55
เขียนเมื่อ 

ราคายางพารากิโลกรัมละ 70 บาทเศษสูงสุดในช่วงต้นปี 49 นายโสภณ ทองรักทอง รักษาการผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ราคายางพาราที่สูงถึงกิโลกรัม 70 บาทเศษในขณะนี้มาจากความต้องการซื้อของตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ราคาน้ำมันสูง ทำให้ยางสังเคราะห์ราคาสูงตามไปด้วย ส่งผลถึงราคายางพาราสูงตามด้วย และการที่เงินบาทมีค่าแข็งขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นด้วย โดยราคายางพารา ณ ตลาดกลางทุกตลาดได้สูงถึงกิโลกรัมละ 70 บาทเศษตั้งแต่วันศุกร์(20 ม.ค.49) ที่ผ่านมา และในวันนี้(23 ม.ค.49) ก็ยังยืนได้ในราคาที่สูง โดยตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี กิโลกรัมละ รอบที่ 1 กิโลกรัมละ 70 บาท 43 สตางค์ รอบที่ 2 ราคา 70 บาท 52 สตางค์ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชกิโลกรัมละ 70 บาท 70 สตางค์ และตลาดกลางหาดใหญ่ กิโลกรัมละ 70 บาท วิทยาศักดิ์ สาเมือง

สวท.สุราษฏร์ธานี โดย Focus Team  (ip:210...205)  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2549 21:52:15 น.