ความเห็น 102956

อันเนื่องมากจากอุทยานดอกไม้

เขียนเมื่อ 
  • คุณ seangja คะหลงเข้ามาในดงดอกไม้สดชื่นกลับไปหรือเปล่าหนอ
  • คำว่าบุนนาคที่เป็นชื่อดอกไม้ใช้ น.หนูสะกดคำว่าบุน  ค.ควายสะกดคำว่านาคค่ะ ในชื่อเพลงสะกดผิดค่ะ
  • รูปดอกบุนนาค ถ้าอยากเห็นลองคลิกชื่อบุนนาคในเนื้อเพลงข้างบนซิคะ...จะเห็นเป็นดอกไม้ที่มีความงามชนิดหนึ่งค่ะ...เป็นต้นไม้อายุยืนด้วยค่ะ