ความเห็น 102800

ความรู้สึกของ ศ.นพ. วิญญู มิตรานันท์ ต่อ Patho OTOP2

เขียนเมื่อ 
พี่เม่ยคะ   โอ!!... คิดได้ไง ลึกซึ้งไปถึงโน่นเลย  เป็นเหตุผลแรงๆ เลย ที่ทำให้คุณเอื้อลำบากใจเสียแล้ว