ความเห็น 102672

HOMEC กับความช้า

เขียนเมื่อ 

มองอีกมุมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่สารสนเทศนะคะ เพราะต้องดูแลเกี่ยวข้องทั้งระบบใหญ่ของสถาบัน ที่ผ่านมาจึงดูเหมือนมีแต่วิ่งแก้ปัญหามากกว่าเชิงรุก เวลาถูกตามก็จะต้องลองรับอารมณ์ (บ่จอย)

 ซึ่งไม่ทราบว่า อัตรากำลังน้อยไปหรือเปล่ากับการเป็นหลักสำคัญเพื่อขับเคลื่อนระบบคุณภาพของสถาบัน