ความเห็น 102528

อันเนื่องมากจากอุทยานดอกไม้

เขียนเมื่อ 
ทำลิงค์เก่งจังนิ เอ๊ก อี้ เอ๊ก เอ๊ก... เสีงไก่ขัน เพราะว่าชื่อบันทึกมีไก่หลงมาตัว