ความเห็น 1018866

บล็อก (Blog or Weblog) คืออะไร?

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ มีบล็อคมาหลายสับดาห์แล้ว แต่เพิ่งมาข้อมูลของอาจารย์ขอบคุณมากครับ

ที่เรามีแหล่งข้อมูลดีมาแลกเปลี่ยนกัน