ความเห็น 10013

โอมเพี้ยง

อาจารย์ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

ใช้ความสามารถทางภาษาไทย ปรับข้อความหน้าเว็บให้ดุหน้าสนใจ  นักศึกษาควรอัพโหลดภาพของตัวเองลงในเจ้าของบล็อกจะได้รู้จักหน้าตากัน  ควรฝึกใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จะทำให้เกิดการเรียนรู้เป็นประโยชน์กับนักศึกษา