ความเห็น 10002

ทัฬหธร08

อาจารย์ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

ทัฬหธรทำรายงานเรื่องอะไร  ภาพเจ้าของหน้าตาแบบนี้หรือ  ภาพที่อัพโหลดมาเกี่ยวกับอะไรกับวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม ให้เร่งจัดทำให้สมบูรณ์ หากไม่เข้าให้ไปพบอาจารย์เพื่อรับคำแนะนำอีกครั้ง