TC
ธเนศ เจริญทรัพย์

TC


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Username
tcharoensub
สมาชิกเลขที่
125114
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

  การศึกษา             

- กำลังศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(สาขาการจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา) ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 - มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก   

- มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  

 


 

  ประสบการณ์ชีวิตและกิจกรรม                    

- นักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange student) โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประธานชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

- หัวหน้าหอพักผกากรอง(ตึก ๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๔

- สารวัตรนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

- นิสิตทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

- วิทยาร่วมค่ายภาษาอังกฤษและค่ายวิชาการ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี