เขียนบันทึกนะครับ

อยากให้เขียนบันทึกครับ จะได้แลกเปลี่ยนและมาเยี่ยมเยียนกันได้ ขอบคุณครับ อาจารย์ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://gotoknow.org/blog/yahoo http://learners.in.th/blog/englishteachingaddy
คำตอบ

ยังจัดลำดับงานไม่ค่อยได้เลยค่ะ โอกาสต่อไปจะเขียนบักทึกเพื่อแลกเปลี่ยน เพราะงาน กศน.เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในชุมชน มีหลายเรื่องที่อยากจะแลกเปลี่ยนเหมือนกันค่ะ

พัชรี

กำลังฝึกการใช้ blog ยังไม่เข้าการส่ง blog เลยขอคำแนะนำจากเพื่อนสมาชิก blog ขอบคุณค่ะ