อยากรู้จัก "โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต"

ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าน้องกำลังเกี่ยวข้องอยู่กับโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

อยากขอคำแนะนำว่าถ้าอยากแนะนำให้เยาวชนที่สนใจได้ศึกษาต่อตามโครงการฯ เขามีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างคะ? ต้องทำอย่างไรบ้าง?

http://gotoknow.org/blog/pilgrim/129024

คำตอบ
not yet answered
คำแสนดอย

สวัสดีค่ะ ต้องขออภัยอย่างมากเลยค่ะ ที่ไม่ได้ตอบค่ะ น้องเป็นนักศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต การเรียนการสอนจะเรียนแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ

ส่วนหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอน สำหรับตัวน้องเองคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะเพราะ สามารถนำมาปรับใช้กับตนเอง และพัฒนาไปยังชุมชนและท้องถิ่น เน้นหลักการพึ่งตนเอง  การเรียนการสอนจะอิงกลุ่ม เพราะทุกคนในกลุ่มจะมีความสามารถต่างกันหลากหลายทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเราจะมีความรักและสามัคคีกันมากค่ะ

หากสนใจ สอบถามไปยัง อาจารย์ สุรเชษฐ  เวชพิทักษ์นะคะท่านจะให้รายละเอียดได้ดีมากค่ะเพราะ  [email protected]

และมีรายละเอียด www.rulife.net 

และบล้อคของ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ