ขอบคุณ

ยินดีที่ได้รู้จัก และขอบคุณมากครับที่เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบันทึก KM เรียนรู้ จากผู้เกษียณราชการ มมส. '50 : ผศ.สมชาย นิลอาธิ
คำตอบ