คลายทุกข์

ขอบคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ
not yet answered

  ดีใจด้วยครับที่คุณรู้สึกดีขึ้น ผมและผองเพื่อนยังพร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับ

  เวลามีปัญหาขอให้แก้ที่ใจ ใช้ใจแก้ แล้วจะสว่างในใจเองครับ  หากเรามัวไปหมกมุ่น คอยโยนความผิดให้แต่คนอื่น สิ่งอื่น เหตุปัจจัยอื่น โดยลืมหรือละเลยที่จะมองที่ใจเรา ยากนักจะแก้ปัญหาให้บรรเทาเบาบางลงได้ ปัญหาเกิดจากใจ ก็ขอให้แก้ที่ใจและใช้ใจแก้นะครับ

  สู้ๆ ครับ