คลายทุกข์

ขอบคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ

 

จากจุด  เริ่มต้น  ของชีวิต

มากมิตร  มากมาย  ไหลหลง

เดินมาถึง  ช่วงกลาง  เบาบางลง

ไม่นานคง  เหลือแค่  แดดาย

            อันชีวิต  คนเรา  ก็เท่านั้น

            สองหมื่น  ห้าพันวัน  นานไหม

            มีเกิด    มีแก่    เจ็บตาย

            เหลือไว้   คุณงาม  ความดี

                      (ชำเลือง  มณีวงษ์)