คลายทุกข์

ขอบคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ

สวัสดีค่ะ

แต่ก่อนพี่เคยมีความทุกข์ใจจากความคิดของตนเองมาก่อน

มาวันนี้ เป็นสมาชิก G2K

ทำให้เราได้ฝึกคิด ฝึกแสดงความคิดเห็นในทางบวก

มาวันนี้เราจะคิดดีขึ้น ไม่ทุกข์มาก

แต่คนจะหมดทุกข์เลยก็คงจะไม่ได้ค่ะ

ขอเพียงเรามีวิธีจัดการกับสิ่งที่มากระตุ้นแต่ละครั้งค่ะ

ขอให้มีความสุขค่ะ