เอกสารประกอบ งาน Blogger ที่ มรภ.เชียใหม่ "Blog บนเส้นทางแห่ง..KM"

เรียน เอก

ทราบข่าวและติดตาม ดูรายละเอียดของงาน "โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้ระดับประเทศ" ที่ มรภ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค. 2550 แล้ว

ผมเห็นว่าเอกสารประกอบจาก บันทึก ชีวิตยุค GotoKnow (12) : "Blog บนเส้นทางแห่ง...KM" ต่อยอด KM ด้วย Blog ให้ ม.ราชภัฎมหาสารคาม ..อาจมีประโยชน์บ้าง ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (.pdf) ไปดูได้จากท้ายของบันทึกนี้ infinity KM อาจไม่เคลื่อนไหว แต่ถ้าเป็นไฟล์ .ppt (ฉบับจริง) สามารถเห็นภาพการเคลื่อนไหวได้ครับ ดูได้จาก http://gotoknow.org/file/wichitchavaha/infinityKM.swf ...เห็นสมควรประการใดก็เชิญได้ตามอัธยาศัยนะครับ

ขอแสดงความนับถือ

วิชิต ชาวะหา
UKM ม.มหาสารคาม

คำตอบ

สวัสดีและเป็นเกียรติครับคุณวิชิต

ผมโหลดเอกสารดังกล่าวมาแล้ว สวยงามและใช้เป็นสื่อประกอบการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้ blog ได้ดีมาก

ผมขอขอบคุณในการเอื้อเฟื้อครั้งนี้มากครับ

ขอบคุณครับ