สอนหน่อย....อยากรวมบล็อกค่ะ

เรียน  ดร.จันทวรรณ  ที่รัก

  • ครูอ้อยอ่านบันทึกของคุณ Beeman ว่าจะนับจำนวนบันทึกกันให้ครบ 1000 บันทึกภายในวันสงกรานต์ 
  • และครูอ้อยก็เป็นหนึ่งในจำนวนคนที่จะครบ 1000 แต่คุณ beeman แนะนำครูอ้อยว่า  น่าจะรวบรวมบันทึกไว้ในบล็อกเดียวกันเสีย
  • ครูอ้อยจึงต้องขอความกรุณาจาก ดร.จันทวรรณ อีกครั้ง.....สอนให้ครูอ้อยรวบบล็อกไว้ด้วยกันนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ...อย่าหาว่าคนแก่เลยนะคะ

คำตอบ

ยังรวมมาในบล็อกเดียวไม่ได้ค่ะ แต่สร้างเป็นแพลนเน็ตแล้วรวมเอาบล็อกต่างๆ ของครูอ้อยมาไว้ที่แพลนเน็ตนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะ