ภาพการย้ายก้อนหินทางน้ำ (GIF animation)

สวัสดีครับ อาจารย์หมอวัลลภ

         เกี่ยวกับเรื่องการสร้างพีระมิดที่อาจารย์แวะเข้าไป comment นั้น ผมขอแสดงความชื่นชมในความเป็นยอดนักคิดของอาจารย์จริงๆ ครับ

         ผมไปพบว่า เคยมีคนคิดในแนวเดียวกันนี้ และทำเป็นภาพ animation เอาไว้

        ลองกลับไปดู ที่นี่ สิครับ (ในตัวเรื่องมีภาพเพิ่มเติมท้ายเรื่อง)

ขอแสดงความนับถือ

บัญชา

คำตอบ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.บัญชา

  • ที่คิดออก คงจะเป็นผลจากการชมภาพอานิเมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหวของอาจารย์ ทำให้ได้ข้อคิด

ขอแสดงความยินดีที่มีคนอื่นคิดในทำนองเดียวกันไว้ครับ

  • คนเราก็อย่างนี้เอง... วิธีคิดแก้ปัญหากลศาสตร์มักจะเชื่อมโยงกับ "ดิน น้ำ ลม ไฟ"

ขอขอบพระคุณ...