พี่ที่รัก

 

พี่ครับ ผมตามงานพี่และมีความห่วงใยเสมอ นะครับ

เด็กรักป่า คือพี่และพีท่านจืด ใจที่มุ่งมั่นในทางที่ดีแล้ว ย่อมนำความสุขอันเปี่ยมล้นมาให้

ใจที่มุ่งมั่นและตั้งใจ ธรรมชาติ มักเห็นใจ และให้โอกาส

 

เป็นกำลังใจ นะครับ

คำตอบ
not yet answered
ดอกแก้ว

หวัดดี เอ็ก  พี่สบายดี  ตอนนี้ก็ดูแลแผล นิดหน่อยเอง

คาดว่า ปีหน้าจะมีอีก ....กินยากดภูมิก็อย่างงี้แหละ

   พี่จืด กำลังถ่ายทำหนังโฆษณาให้ ศูนย์คุณธรรม

พ ี่จืดเลยสนุกใหญ่ มีของเล่น

  ขอบคุณมากเลย