ประกาศผลรางวัล "ฅ KM มมส." ประจำเดือนมกราคม 2550

ถึง พี่เก๋ แจ้งข่าวผลการพิจารณา ไม่ทราบว่าจะตรงตามที่คาดไว้หรือไม่ครับ

ผู้ที่ได้รับรางวัล "ฅ KM มมส." ประจำเดือนมกราคม 2550 คือ   

เจ้าของบล็อก

P

แผ่นดิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อีเมลติดต่อ

ชื่อ นายพนัส ปรีวาสนา

สังกัด กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>

รางวัล  คือ  เสื้อแจ็กเก็ต ทีม MSU-KM  1  ตัว

คณะกรรมการพิจารณา

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  ศรีอำไพ           ที่ปรึกษา
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  วราอัศวปติ        ประธานกรรมการ
 3. นายวิชิต  ชาวะหา                                                 กรรมการ
 4. นายไกรษร  อุทัยแสง                                             กรรมการ
 5. นางสุชานาถ  บุญเที่ยง                                         กรรมการ
 6. นายกัมปนาท  อาชา                                              กรรมการและเลขานุการ

 เกณฑ์การตัดสินรางวัล    KM”  มีดังนี้

 1. มีการบันทึกอย่างน้อย  10  บันทึก/เดือน  ใน  Blog  (www.Gotoknow.org)
 2. มีการติดป้ายใน  Blog  อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
 3. มีการบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจาก  การปฏิบัติจริง  ในเรื่องนั้น ๆ
 4. มีการบันทึก  การนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม
 5. ชื่อเรื่อง  น่าสนใจ  และสอดคล้องกับเนื้อหา
 6. ความสวยงามของบล็อก
 7. มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 

คำตอบ
not yet answered
ปวีณา ธิติวรนันท์
 • ตรงใจมากค่ะ
 • ตามลุ้นมาตั้งแต่เมื่อวาน
 • มมส.ทำ KM ได้เข้มแข็ง ชื่นชม มมส.มาก ๆ ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดียิ่งกับอ.พนัสด้วยค่ะ
ออต ญาณพิสิษฐ์
 • ดีใจด้วยนะครับ
 • บันทึกของอาจารย์มีสำนวนที่ชวนอ่าน อ่านแล้วชวนฝัน ฝันแล้วชวนให้อยากทำ
 • ขอเป็นมิตรบล็อกต่อไป
kaekai
 • ขอบคุณมากจ๊ะน้องแจ๊ค
 • โดนใจมากเลย  เพราะพี่เก๋ก็เล็งไว้เหมือนกัน  2  คน  คือคุณแผ่นดิน  และผู้ชายป้ายเหลือง 
 • ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแผ่นดินด้วยนะคะ
 • แล้วเกือนกุมภาฯจะเป็นของใครน๊า....ลุ้น....