อยากให้ช่วยแสดงความคิดเห็นค่ะ

เรียนท่านอ.ดร.ธวัชชัยค่ะ

  • ดิฉันอ่านบันทึกคุณมะปรางเปี้ยวและได้อ่านcommentท่านอ.หมอมาโนช..ซึ่งดิฉันอยากให้ท่านแสดงข้อคิดเห้นตรงนี้..ที่นี่ค่ะ
คำตอบ
ขอบคุณคุณกฤษณามากครับ เดี๋ยว อ.จันทวรรณ จะไปตอบความคิดเห็นในประเด็นนี้ครับ