ตามหา Blog ทรงพระเจริญ

      ผมเข้ามาตาม Blog ทรงพระเจริญ ด้วยความเป็นห่วงพระองค์จากข่าวที่สำนักพระราชวัง ออกประกาศ ไม่ทราบทำไมหาไม่เจอครับ
คำตอบ
        พอดีมีผู้อ่านทักท้วงเรื่องลิขสิทธิค่ะว่าขอใ้ห้ตรวจสอบให้ดีก่อน เพราะว่าบทความทั้งหมดเอามาจากหนังสือ จึงกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะ blog ทรงพระเจริญเลยต้อปิดลงชั่วคราวค่ะ
      ตอนนี้ก็กำลังเอาหนังสือทั้งหมดที่จะนำมาลงบันทึกมาอ่านเรื่องลิขสิทธิค่ะ ว่าเล่มไหนบ้างที่สามารถเอามาเผยแพร่ได้ เล่มไหนไม่สามารถเอามาได้ค่ะ
       ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านเกี่ยวลิขสิทธิค่ะ ซึ่งบางเล่มเขียนว่าลิขสิทธิโดย ... เพียงแค่นี้ บางเล่มไม่ได้เขียนว่าลิขสิทธิโดยใคร คือหาคำว่าลิขสิทธิไม่เจอหรือเครื่องหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิไม่เจอ
       คงต้องหากฏหมายเกี๋ยวลิขสิทธิมาอ่านเพิ่มด้วยค่ะ
       ขอบคุณคะที่ติดตามมาโดยตลอด
       ปิด 4 วันนี้ไม่ได้ติดตามข่าวอะิไรเลยตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง เพิ่งทราบข่าวเรื่องที่ในหลวงทรงประชวรเมื่อเช้านี้เองค่ะ
ชายขอบ
     ครับด้วยความเคารพและเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง หากผมจะขอได้จากผู้ถือสิขสิทธิ์ ผมอยากขอว่าสิ่งนี้ที่นำมาเสนอไว้ ดีมาก ๆ และสามารถจะช่วยยกระดับจิตใจคนในสังคมได้ครับ อย่างน้อยผมคนหนึ่งล๊ะที่มีกำลังทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกครั้งที่ได้อ่านตอนเช้า ๆ ครับ
     ขอบคุณครับที่ได้อธิบายจนได้เข้าใจ ผมเองก็คิดว่าได้รับการอนุญาตมาแล้ว หรือสามารถนำมาเผยแพร่ได้ครับ เราควรเคารพในสิทธิทางปัญญากันและกันชอบแล้วครับ

อันนี้ผมเห็นด้วยครับ

ผมสงสัยบางเรื่องนะครับ

หนังสือบางเล่ม เขียนว่า
ลิขสิทธิ ...
ห้ามนำไปเผยแพร่หรือคัดลอกหรือ ... นอกจากได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิยสิทธิแล้วเท่านั้น

บางเล่มเขียนว่า
ลิขสิทธิโดย ...

บางเล่มก็หาคำว่าลิขธิ ไม่เจอ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ หรือสัญลักษณ์ ก็หาไม่เจอ

อยากทราบว่า 2 เล่มหลังนั้นสามารถเอามาเผรแพร่ได้หรือไม่ ซึ่งเราก็ไม่ได้ทำค้า และตัวหนังสือเองก็ไม่ได้มีข้อห้ามในการเผยแพร่

แค่สงสัยนะครับ ตามที่คุณ ทิวา ราตรี ได้กล่าวออกมาเท่านั้นครับ

ซึ่งผมเองได้ย้อนกลับไปดูหนังสือทมี่เคยชื้อๆๆๆๆๆ มา ก็พบว่าหนังสือแต่ละเล่ม จะมี 1 ใน 3 อย่างแบบที่กล่าวมาครับ

ซึ่งหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่ 1

 

จันทรรัตน์ เจริญสันติ

ขอให้กลับมาเร็วๆนะคะ

ติดตามอ่านมาตลอด หยุดไปสี่วัน อ้าวแพลนเนตกับบล็อกหายไป เข้าไปหาจาก google จนมาพบบันทึกนี้ค่ะ

เลยขอมาเขียนไว้ว่า มีดิฉันอีกคนที่รอคอยค่ะ

pulinet pulinet pulinet
    ถ้าจะคัด ลอกบทความในหนังสือมาลงในเว็บของตัวนั้นต้องทำตามหลักการดังนี้
    มาตรา 33 การกล่าว คัด ลอก เลียน อ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
    มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ว่า การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของ ลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฏหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

pulinet pulinet pulinet

http://sereelaw.com/viewfaq.php?id=2900

1. การไม่ขัดต่อการแสวงประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิคือ การที่ไม่ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ขาดส่วนของประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับตามปกติ เช่นเขาแต่งหนังสือออกขายแต่เราไปเอาส่วนที่เขาแต่งมาใช้มากเกินสมควร อาจจะทำให้ผู้ซื้อซื้อหนังสือของผู้ขายน้อยลง เพราะส่วนของเนื้อความที่เอามาคล้ายคลึงกัน และการึคัดลอกเอาหนังสือของเขามาทั้งเล่มย่อมเป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิเกินสมควรทำไม่ได้
การหาความรู้เพิ่มเติมโดยให้คุณโทรไปตามเบอร์นี้ 02 -5474621, 02 -5474622, 02 -5474623 โดยเป็นเบอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ดูหนัง โหลดหนัง การ์ตูน หนังเอเซีย หนังฝรั่ง หนังชุดจีน ไต้หวัน ฮ่องกง

http://movie-online.110mb.com/

ลงโฆษณาทุกหน้า ทุกขนาด ทุกตำแหน่ง เริ่มต้นที่ 300บาท/เดือน

สนใจลงโฆษณาติดต่อ E-Mail: [email protected]

โทร. 08-69215029 ตลอด 24 ชั่วโมง