หลักนักเขียน

เจริญพร อาจารย์

อาตมาไปถามเพื่อนมาแล้ว เพื่อนบอกมาดังนี้

อ่านให้มาก นึกอยากเขียน เพียรฝึกฝน สนใจมนุษย์ จุดหมายเด่น เฟ้นภาษา หาเชื้อเพลิง สำเริงอารมณ์

ส่วนที่อาตมาว่า..

อ่านให้มาก นึกอยากเขียน เพียรฝึกฝน สนใจมนุษย์ จุดหมายเด่น เน้นภาษา หาข้อมูล เพิ่มพูนความรู้...

เพื่อนวิจารณ์ว่า หาข้อมูล กับ เพิ่มพูนความรู้ มีความหมายค่อนข้าง ซ้ำความ .... ซึ่งอาตมาก็เห็นด้วย แต่เราอาจเพิ่ม วรรคสุดท้ายให้คล้องจองได้ว่า

อ่านให้มาก นึกอยากเขียน เพียรฝึกฝน สนใจมนุษย์ จุดหมายเด่น เน้นภาษา หาข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ เชิดชูคุณธรรม...

ก็คงจะจบเรื่องที่ค้างอาจารย์ไว้ แค่นี้

เจริญพร

คำตอบ

กราบนมัสการพระอาจารย์

ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านเมตตา เติมเต็มความรู้ด้านการเขียน

สรุปความเห็นของดิฉันนะคะ  สัมผัสทั้ง 2 -3 สำนวน

แต่ความหมายแตกต่างกันค่ะ  เฟ้นภาษา  กับ  เน้นภาษา

เฟ้นน่าจะหมายถึงเลือกเฟ้นคำที่เหมาะสมและมีความหมาย

เน้น น่าจะหมายความว่าคำที่ใช้ต้องการสื่อความหมายพิเศษ

ส่วนเชิดชูคุณธรรม น่าจะสอดคล้องกับยุคนี้นะคะ  ที่ต้องถามหาคุณธรรม จริยธรรม เมื่อบ้านเมืองจวนเจียนจะไปไม่รอด(เพราะพระเอกมีหลายคน แต่ ผู้ร้ายมีคนเดียว  )

ขออนุญาตพระอาจารย์นำไปเขียนเพิ่มเติมในตำรา เอกสารคำสอนนะคะ  จะเป็นการดียิ่งที่ช่วยสรุปเรื่องการเขียนที่ใช้คำสั้น ๆ แต่มีความหมายและจำได้ง่าย 

กราบนมัสการด้วยความขอบคุณค่ะ

บัญชา ธนบุญสมบัติ

กราบนมัสการพระอาจารย์ และสวัสดีครับอาจารย์อนงค์ศิริ

          ขออนุญาตนำหลักนักเขียนของท่านอาจารย์ทั้ง 2 ไปเผยแพร่นะครับ

          สำหรับผม เคยได้ยินเพื่อนคนหนึ่งคือ ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ คิดหลักการเขียนเรื่องทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ดังนี้ครับ :

รู้จักผู้รับ - ปรับพื้นฐาน - บริหารคำศัพท์ - ลำดับเรื่องราว - กล่าวแต่เรื่องที่รู้จริง -

อิงสิ่งที่ใกล้ตัว - หัวร่อได้ก็ดี - มีตัวอย่างประกอบ - รอบรู้เรื่องราว