ทำไมต้องจัดการความรู้

ทำไมต้องทำการจัดการความรู้ (KM)
คำตอบ

ความรู้ในองค์การอยู่กระจัดกระจายในตัวคนมากมาย หากไม่นำมาจัดเก็บ และนำไปใช้อย่างเป็นระบบ ความรู้ก็จะสูญหายไปกับคนที่ย้ายไปหรือเกษียณ