เรียนทักทาย

ผมเห็นท่านอาจารย์ไปทักทายกล่องความคิดที่ผมเขียน ผมก็เลยมาทักทายท่านอาจารย์บ้างครับ :-)
คำตอบ

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

รู้จักทางความคิดไปก่อน ชอบเนื้อหาที่คุณเขียน

หากมีโอกาสคงได้พบกันครับ

ผมมาอีกหนึ่งครับ หลังจากที่คุณณัชรแนะให้มา:-) เพื่อมาค้นหาเรื่องอภิสังขารมาร อนึ่ง งานที่ผมเขียนหากผิดพลาดประการใด หากท่านอาจารย์อ่านแล้วช่วยแนะนำด้วยนะครับ
พิชัย กรรณกุลสุนทร

ขออนุญาตนำเสนอนะครับ

อภิสังขารมาร เป็นหนึ่งในห้าของมารที่มีชื่อเรียกว่า ปัญจมาเร (มาร ๕)

๑.ขันธมาร ๒.เทวปุตตมาร ๓.อภิสังขารมาร ๔.กิเลสมารและ ๕.มัจจุมาร

ในมาร๕ นี้ มารที่มีอำนาจมากที่สุดคือ มัจจุมาร คนไทยจึงเรียกติดปากว่า มัจจุราชมาร ในบางครั้งก็เติมคำ พญา ไว้ข้างหน้าพื่อยกระดับศักดิ์ศรีให้ดูน่าเกรงขามมากขึ้น

อภิ  แปลว่า ยิ่งใหญ่ กว้างขวาง รอบ

สังขาร หมายถึงการปรุงแต่ง

มารคืออุปสรรค หรือสิ่งกั้นขวาง

รวมความแล้วหมายถึง

สิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งขวางกั้น(มรรคผล)อันยิ่งใหญ่

ได้แก่ วิบากกรรม นั่นเอง

วิบากกรรมคือผลของกรรมดีและกรรมชั่ว ที่มนุษย์ทุกคนล้วนกระทำมาด้วยกันทั้งสิ้น ต่างกันที่ทำกรรมใดมากกว่ากัน

ดังนั้น จึงมีวิบากกรรมไม่เหมือนกัน

แต่มาเรียกเป็นมาร ในแง่มาขัดขวางมรรคผลในระหว่างการปฏิบัติธรรม เช่น กำลังตั้งใจปฏิบัติอยู่และมีทีท่าว่าจะไปได้ดี อาจลุถึงมรรค ผลนิพพานได้

มารชนิดนี้จะปรากฏเพื่อกั้นขวางการปฏิบัติธรรม ไม่ให้ไปถึงมรรคผล ในรูปของวิบากกรรมดีและไม่ดี

เช่นส่งข่าวดีมาให้ว่า ถูกหวย ได้มรดก หรือข่าวร้ายเช่นรถชน ไฟไหม้ พ่อแม่เสียชีวิต เป็นต้น

ทำให้ต้องละทิ้งการปฏิบัติไปกลางคัน

หรือบางคนกำลังบวชเรียนอยู่ต้องสึกออกไป เพราะวิบากกรมดีและชั่วของตนให้ผล

ในเรื่องมาร ๕ นี้ นิยมสอนกันในหมู่ผู้เจริญธรรม เพื่อให้ทราบและรู้ตนไว้ เพื่อให้มีจิตใจเข้มแข็ง มิให้พ่ายแพ้ต่ออำนาจมาร

ดังพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญตนเป็นตัวอย่างให้ดูในพุทธประวัติ ตอนมารผจญ ก่อนทรงตรัสรู้

ดังนั้น คำว่ามาร จึงเป็นเรื่องของการสร้างบารมีธรรม

ยิ่งมารมีมาก หากไม่ท้อถอย ในขณะเดียวกันก็สร้างบารมีธรรมให้กับตนเอง ดังเช่นคำที่พูดว่า

"มารไม่มี บารมีไม่แก่"