อ่านนี้ก่อน

คำตอบ
ลองใส่รูตามที่แนะนำ คือ 160X 120 pixel ใส่รูปไม่ได้ แต่ อ. beeman แนะนำให้ทำรูปให้ใหญ่กว่า 2 เท่า คือ 320X240 pix เมื่อใส่รูปเข้าไปใน blog รูปจะถูกย่อลงเอง และทำได้แล้วค่ะ