จิบกาแฟ คนเขียน Blog (มมส) 1/2550

เรียนเชิญล่วงหน้าครับ จิบกาแฟ คนเขียน Blog (มมส) 1/2550

ขอบคุณครับ

คำตอบ
not yet answered
KPN AC jack

ถึง พี่วิชิตและชาว blogger มมส. ทุกคนนะครับ

 • ในครั้งแรกของการจิบกาแฟก็ไม่มีโอกาสได้ไป และในครั้งนี้ก็แน่นอนครับก็คงไม่ได้ไปเช่นกัน (น่าเสียดายมาก) ด้วยในวันที่ 9 คงจะดูงานอยู่ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายครับ แต่อย่างไรก็ขอฝากแนวคิดส่วนตัวร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับ (เคยแสดงข้อคิดเห็นในบล็อกพี่วิชิตแล้วครับ)...
  • เมื่อ blogger มมส. ได้เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้น สิ่งที่จะจัดการความรู้จากบันทึกได้อย่างเต็มที่ ควรจัดกลุ่มของ blogger ออกเป็นตามประเภทของสายงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนรู้เรียนรู้ภายใน มมส.   
  • เป็นความคิดเห็นของผมนะครับ ที่ว่าตอนนี้บันทึกความรู้จากblogger ยังกระจัดกระจาย เป็นวงกว้าง ใน gotoknow ซึ่งเป็นวงกว้างเกินไป ผมชอบแนวคิดของ มอ. มากครับที่ จะพยายามจำกัดวงเพื่อการจัดการความรู้ของตนเอง โดยผ่าน gotoknow น้อยคือ  share.psu.ac.th ซึ่งน่าจะเห็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
  • ที่แสดงความคิดเห็นข้างต้น อาจจะขัดในแนวคิดที่ว่าความรู้ไม่ควรจำกัดขอบเขต พรมแดนครับ แต่ถ้าไม่ทำอย่างแน่แล้ว มมส. ของเราจะได้ประโยชน์จากช่องทางนี้ครับ
  • และอีกอย่างถ้าเราสามารถสร้างเจตคติของblogger มมส. ให้มีหลัก มีแนว ของการบันทึก เช่น บันทึกควรมีเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวกับงานโดยตรง จากประสบการณ์ทำงานประจำวัน หรือบันทึกที่มีลักษณะที่เป็นการทบทวนหลังการทำงาน (AAR)...สำหรับความคิดเห็นนี้คงจะขัดกับความรู้สึกหลายคน ที่ว่า "บันทึกฉัน..ฉันจะบันทึกอะไรก็ได้"  นั้นก็คงจับบันทึกที่ไม่เกี่ยวกับงานไป สร้างอีกบล็อก ที่เป็นบันทึก จิปาถะ
  • action before post
  • อีกอย่างนะครับ ในความคิดเห็น คือ ผู้ที่ดูแลแพลนเน็ตนั้นเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะจัดการกับบันทึกที่รับเข้ามาให้อยู่ในกรอบ คำบรรยายที่ให้ไว้ของแพลนเน็ต ว่าเป็นบันทึกที่มีประโยชน์ ต่อชาวเราหรือไม่ 
  • กัมปนาท อาชา