สวัสดีปีใหม่ 2550

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
จงอำนวยพรให้ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ที่นับถือ
ประสบความสุขความเจริญ
ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ 2550 ครับ

วิชิต ชาวะหา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำตอบ

ขอขอบคุณคุณวิชิตมากครับ

ผมก็ขอให้พรอันประเสริฐดลบันดาลให้คุณวิชิตมีความสุขสมในปรารถนาทุกประการในปี 2550 และตลอดไปด้วยครับ