ความเป็นเจ้าของ Planet

  • อาจารย์ครับช่วงนี้คงมีคนถามคำถามอาจารย์มากมาย ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับ
  • ประเด็นแรกคือเราจะสามารถโอน Planet ไปให้ User คนอื่นดูแล Planet แทนเราหรือ ให้มีผู้บริหารร่วมเหมือน เวอร์ชั่นเดิมได้ไหมครับ
  • ประเด็นที่สอง Planet จะมีภาพเจ้าของปรากฏอยู่ด้วย ผมว่า Planet น่าจะเป็นชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม พอมีภาพหรือมีชื่อเหมือนกับเป็นของคนหนึ่งคนใดทำให้มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมน่ะครับ อยากทราบว่าเราสามารถนำรูปและชื่อเจ้าของออกได้ไหมครับ
คำตอบ

ขออนุญาตเก็บความต้องการของผู้ใช้ให้มากกว่านี้ก่อนคะ แล้วจึงจะตัดสินใจว่าจะทำออกมาในรูปแบบใดคะ

แต่สิ่งที่จะทำให้ใน Gotoknow สำหรับการเป็นชุมชน คือ การมี webboard เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกันกับ Yahoo! Group คะ

ส่วน idea ของ แพลนเน็ต ในเวอร์ชันปัจจุบันนั้น เน้นที่ ให้ง่ายต่อการอ่าน และ ถ้า blogger  ใดเขียนดี เขียนเป็นประจำ ก็จะเป็นมีผู้สนใจนำบล็อกนั้นเข้า แพลนเน็ต มากขึ้นเรื่อยๆ

Popularity ของบล็อกก็จะดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งหมายถึง วงจรแพลนเน็ตที่ยาวมากๆ นั่นเองคะ

เรียกได้ว่า การรูปแบบของการ push จากผู้อ่าน ให้เกิดการเขียนที่มีคุณภาพขึ้นได้คะ