แสดงความคิดเห็นไม่ได้

  • ผมแสดงความคิดเห็นในบันทึกท่านอาจารย์หมอ JJ ไม่ได้ครับ ข้อแสดงความคิดเห็นจะค้างอยู่
  • ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร บางทีอาจเกิดจากการไวรัสที่ผมใช้ Animation ก็ได้ครับ
  • ไม่อยากใช้ Firefox ครับ ทำงานได้ช้ามาก
  • บันทึกอื่นเข้าไปได้ครับ
  • ขอบคุณมากครับผม
คำตอบ

เป็นเพราะบล็อกของอ.JJ ใส่ Javascript มากไปค่ะ จนตีกับส่วน toolbar ในการบันทึกข้อคิดเห็นค่ะ ทำให้ใส่ข้อคิดเห็นไม่ได้ค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
  • แสดงความคิดเห็นได้แล้วครับ
  • ใช้ Firefox ครับ
  • ขอบคุณมากครับผม
ขจิต ฝอยทอง
  • ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณมากครับ
  • ตอนนี้ใช้ได้ทั้งสองอย่างครับ