หยุดเรียนเพื่อถาม

เกิดอะไรขึ้นคะ  อธิบายหน่อยค่ะ  เขาเป็นใคร  ไม่รู้จักค่ะ
คำตอบ

ไม่ทราบครับ ครู

ผมก็ตอบไปตามที่ผมรู้สึก และผมทำอยู่ครับ...

ให้กำลังใจครูนะครับ