ครูครับ...ช่วยตอบหน่อย

คำตอบ
ครูอ้อยจะเรียน  ตอบไปแล้วค่ะ  ขอย้ำครูอ้อยจะเรียนค่ะ  ขอย้ำ  ครูมหัศจรรย์ขอย้ำ  ครูอ้อยจะเรียนค่ะ  ขอย้ำ  ขอย้ำ
จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
ครับ ทราบแล้วครับ...ย้ำ ครับ