ภาพที่ Posted ในหน้าแรก

เรียนคณะผู้ดูแลระบบ GotoKnow.org

              ด้วยประมาณชั่วโมงที่ผ่านมา ดิฉันได้ลงบันทึกใหม่ โดยใช้ภาพล่างประกอบชื่อบันทึก แต่ภาพที่ปรากฏพร้อมชื่อบันทึกในหน้าแรก GotoKnow กลับเป็นภาพที่ใส่ไว้ในลำดับที่ 8 (ในบันทึก) ซึ่งไม่สื่อความตามชื่อบันทึก

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณานำภาพข้างล่างไปโพสต์แทนภาพที่ปรากฏด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                               ด้วยความเคารพ

                                                                                 ไอดิน-กลิ่นไม้      

 

คำตอบ

ระบบใช้วิธีเลือกภาพจากภาพแรกสุดที่ผู้เขียนใช้ในบันทึกครับ อาจารย์อาจแก้โดยการเอารูปที่อาจารย์ไม่อยากให้แสดงออกจากบันทึกชั่วคราวแล้วค่อยใส่กลับอีกครั้งก็ได้ครับ

ตอนนี้ทีมงานวางแผนจะเพิ่มความสามารถให้สมาชิกเลือกภาพได้เองในอนาคตครับ เพราะการเลือกภาพโดยระบบอัตโนมัตินี้กลายเป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพที่สมาชิกต้องการแสดงอยู่บ่อยเหมือนกันครับ

ไอดิน-กลิ่นไม้

ขอบพระคุณ ดร.ธวัชชัยนะคะ ที่กรุณาตอบอย่างรวดเร็ว จริงๆ แล้วภาพที่ปรากฏไม่ใช่ภาพแรกสุดที่ใช้ในบันทึกนะคะ แต่ก็ได้ทำตามคำแนะนำ คือลบภาพดังกล่าวออก แต่ผลก็คือ มีภาพอื่นซึ่งไม่ใช่ภาพต้นๆ ที่ลงในบันทึก ปรากฏแทน แต่แม้จะไม่ใช่ภาพที่ตรงกับชื่อเรื่อง ก็มียังดีที่มีความสัมพันธ์กัน พออนุโลมได้ค่ะ