เปิดภาคเรียน_ประชุมผู้ปกครอง


กลยุทธ์ระดมทุนผู้ปกครอง ผู้มีส่วนรับผิดชอบการศึกษาของชุมชน

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานกิจการของโรงเรียนและเชิญชวนระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกัน นับเป็นปีที่ ๕ ที่ดีรับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกคนด้วยความสมัครใจ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่จำเป็น เช่นวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการในการทำโรงเรียนต้นแบบ ค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ มีผู้ปกครองมาร่วมประชุมเกินร้อยละเก้าสิบ  ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นระบบ ในรูปคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการสถานศึกษาฯ ต่อผู้ปกครองโดยสม่ำเสมอ  ผลงานเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โรงเรียนได้จัดทำวารสารแผ่นพับรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทุกคน มีผลการประเมินคุณภาพโดย สมศ. แจ้งให้ทราบ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตลอดจนฉายวีดิโอ ซึ่ง มศว.ได้มอบให้บริษัท กันตนา มาบันทึกถ่ายทำผลงานของโรงเรียนไปเผยแพร่เมื่อเดือน พ.ค.๔๙   นี่คือกลยุทธ์หนึ่งที่เราใช้มาตลอดการทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง 

 

บรรจง  ปัทมาลัย ๑๗ พ.ค.๕๐ ๑๕.๓๐ น.

คำสำคัญ (Tags): #กลยุทธ์ระดมทุน
หมายเลขบันทึก: 96849เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2007 15:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท