ปลูกผักสวนครัวเพื่อการพึ่งตนเอง

ในหมู่บ้านตามชนบท ช่วงปลายฝนต้นหนาวเกือบทุกหลังคาเรือนจะปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคอีกด้วย

       " ปลูกผักสวนครัวเพื่อการพึ่งตนเอง..."

        ตำบลท่าขุนราม เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่มีประชากรย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด และส่วนใหญ่จะเป็นประชากรที่อพยพโยกย้ายมาจากจังหวัดลำปาง และจังหวัดสุโขทัย   ส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ (คำเมือง) นอกจากนั้นแล้วชุมชนที่นี่ ยังได้รักษาวิถีชีวิต ในการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนไว้ สิ่งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้พบเห็นในหลายๆ ปีที่ผ่านมา (เพราะเคยเป็นนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนี้มาก่อน) ก็คือ เกือบจะทุกหลังคาเรือนจะมีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน  ในช่วงหมดฤดูฝนจนถึงช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี

       ช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมาของทุกปี ชาวบ้านของที่นี่ จะปลูกผักสวนครัว เช่น ผักกาด ผักชี ผักคะน้า บวบ และถั่วฝักยาว เป็นต้น ไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน  เป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน  บางรายที่ปลูกมาจนเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน ก็สามารถขายเป็นรายได้เสริมให้แก่แม่ค้าท้องถิ่นเพื่อนำไปขายต่อ ยังท้องถิ่นอื่นๆ อีกด้วย

                                  

       การปลูกผักในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า คนรุ่นก่อนได้ถ่ายทอดมรดกทางปัญญาไว้ให้แก่ลูกหลานของที่นี่ เพราะการปลูกผักในช่วงนี้มีความเหมาะสมหลายประการเช่น 

          1) ช่วงนี้อากาศจะเย็นสบาย เหมาะกับการเจริญเติบโตของผักทุกชนิด

          2) ไม่ค่อยมีแมลงรบกวน จึงไม่ต้องป้องกันหรือกำจัดแมลง

          3) ความชื้นในดินยังพอมี ทำให้การรดน้ำไม่มากเหมือนในฤดูแล้ง

          4) การดูแลรักษาแปลงผัก จะดูแลง่ายกว่าในฤดูอื่นๆ เป็นต้น

         นี่เป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรหรือชาวชนบททราบดี และมองเป็นเรื่องปกติ แต่ เราในฐานะนักพัฒนา/นักส่งเสริมการเกษตร ควรมองว่านี่คือจุดแข็ง ที่ชนบทมีอยู่แล้ว หากได้มีการกระตุ้นทำให้เห็นความสำคัญ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   จึงไม่ควรมองข้าม อีกทั้งยังไม่ต้องคิดใหม่เป็นโครงการพัฒนาใส่ลงไปในชุมชนทุกครั้งไป   เพียงแต่ค้นหาและนำสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้ว มาขยายผล / หรือรักษาไว้ให้ดำรงอยู่เช่นเดิม   ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นสู่หนทางของความสำเร็จ  ในการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการพึ่งตนเองได้อย่างแน่นอน

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

9576

เขียน

14 Dec 2005 @ 19:45
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก