KM ปราบปรามยาเสพติด

KM ปราบปรามยาเสพติด

         เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.48   ท่านรองเลขาธิการ ปปส.  คุณภิญโญ  ทองชัยและคณะ   ได้ไปพบผมที่งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2  เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการจัดการความรู้เพื่อการปราบปรามยาเสพติด

         สมัยเป็น ผอ. สกว.   ผมเคยร่วมมือกับ ปปส.  เพราะ ปปส. มีนโยบายใช้การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเครื่องมือปราบปรามยาเสพติด  และ สกว. ก็มีฝ่ายวิจัยชุมชน   เป็นโอกาสให้คุณภิญโญกับผมได้รู้จักกัน   และผมทึ่งในความรู้ความสามารถด้านชุมชนของท่านเป็นอย่างยิ่ง

         มาบัดนี้ได้ทราบว่าท่านเป็นน้องชายของคุณสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  นักกิจกรรมชุมชนตัวยงของประเทศไทย   ก็ยิ่งดีใจ

         ท่านเล่าว่า ปปส. ได้ไปสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนกว่า 1 หมื่นแห่งที่มีความเข้มแข็ง (ด้านการต่อต้านยาเสพติด) 1,500 แห่ง   ท่านอยากใช้ KM ขยายผลจาก 1,500 แห่งไปยังชุมชนที่เหลือ

         เรานัดไปคุยกันเรื่องแผนขยายผลโดยใช้ KM ในวันที่ 22 ธ.ค.48   โดยคุณอ้อมกับผมจะไปพูดคุยกับทีม ปปส. ถึงสำนักงาน ปปส. ซึ่งอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงนี่เอง

ผมมองว่างานนี้ต้องทำ 2 อย่างประกอบกัน
     1. ใช้ KM จัดกระบวนการ ลปรร. ระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งกับชุมชนที่ไม่เข้มแข็ง   โดยอาจต้องลองใช้เครื่องมือหลากหลายแบบ เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน,  ตลาดนัดความรู้,  เครื่องมือชุดธารปัญญา  เป็นต้น   และบันทึก "แก่นความรู้" (Core Competence) ในการต่อสู้ปัญหายาเสพติดไว้ใช้งาน
     2. ทำงานวิจัย   หาความแตกต่างระหว่างชุมชนที่ ปปส. ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เข้มแข็ง (ด้านการต่อสู้ยาเสพติด) กับชุมชนที่เข้มแข็ง เอามาเปรียบเทียบกับ "แก่นความรู้" ตามข้อ 1

วิจารณ์  พานิช
 9 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#ราชการ#ยาเสพติด

หมายเลขบันทึก: 9504, เขียน: 13 Dec 2005 @ 09:59 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จิราพร
IP: xxx.121.71.220
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

หนูสนใจจะทำวิจัย ในระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับ นวัตกรรมการจัดการความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนนทบุรี

หนูขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำหนูด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

จิราพร สวัสดิรักษ์

โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี