แค่ชื่อก็ดึงความสนใจให้ติดตาม ดีฆอลาฆู เป็นกลุ่มคนที่ใช้ศิลปะทางดนตรี เดินเรื่องสร้างสรรค์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่มิตรภาพ และสันติภาพ สะท้อนความจริงที่ว่า.. คนเราถ้ามีความเข้าใจกัน มีความปรารถนาที่ดีต่อกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสันติ.. ใช้เสียงเพลงขับกล่อมปลอบประโลมเพื่อนมนุษย์ที่เศร้า บรรเทาความทุกข์ ให้สร่างโศรก ให้กำลังใจในการต่อสู้กับความจริงของชีวิตนี้ที่ไม่มีใครสมหวังไปได้ในทุกๆอย่าง มีความหวังไว้เสมอ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ "...สื่อความคิดฝัน สร้างสรรค์สังคม..." นั่นคือปฏิธานของเขาครับ

 

     และ ดีฆอลาฆู มีปฏิธานจะทำกิจกรรมด้านดนตรีเพื่อสังคม และเยาวชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ การทำลายธรรมชาติสภาพแวดล้อม การทำผิดกฎหมาย ทุกกรณี และแสวงหาความเป็นธรรม สะท้อนให้สังคมรับรู้อย่างจริงจัง ไปจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่ ลองเข้าไปศึกษาพวกเขาในเรื่องราวรายละเอียดต่อได้ที่ http://www.dekorlaku.com ยังมีเรื่องราวดี ๆ ที่เรียนรู้ว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้พบเจออะไรกันมาบ้าง และเรื่องราวที่น่าส่งเสริมอีกมากมายครับ