กองไฟ..ใช่เพียงแต่แก้หนาว

การรับรู้เรื่องใดก็ตาม อย่าเพิ่งด่วนสรุปและตัดสินใจ

     ก่อกองไฟ..ใช่เพียงแต่แก้หนาวเท่านั้น

     ได้ฟังรายงานพิเศษทางทีวี เกี่ยวกับสถานการณ์ของอากาศหนาวทางภาคเหนือ โดยเฉพาะชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เขารายงานว่าประสบกับภัยหนาวจนถึงกับต้องก่อกองไฟแก้หนาว เวลาค่ำคืน  

     ผมว่าการสรุปว่า อากาศหนาวแล้วชาวบ้านไม่มีผ้าห่ม จึงก่อกองไฟแก้หนาวแทน ข้อสรุปนี้เป็นการด่วนสรุปจนลืมพิจารณาเหตุผลอื่นๆ ประกอบ   เพราะผมเคยเป็นครูอาสาสมัคร จัดการเรียนการสอนอยู่ในเขตภูเขาอยู่เกือบ 4 ปี นักเรียนชาวเขาที่ผมได้มีโอกาสสัมผัส ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่ผมว่าด่วนสรุปนั้น เพราะยังมีเหตุผลอื่นๆ อีกหลายประการที่หลายท่านยังไม่ทราบ หรือบางท่านอาจทราบแล้ว  ว่าการก่อกองไฟของพี่น้องชาวเขานั้น มีเหตุผลของการก่อกองไฟหลายประการ เช่น

     1. เพื่อเป็นการไล่ยุง/แมลง 

     2. ให้แสงสว่าง  เพราะส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้า

     3. บ้านมักจะเป็นห้องเดียว จึงมีที่ประกอบอาหารอยู่ในตัวห้องรวมกัน(ก่อไฟในห้องนอน) เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

     4. กองไฟนั้นจะก่อบนบ้านตลอดปี (ทุกฤดูไม่ว่าร้อน /ฝน/ หนาว) ไม่เฉพาะแต่ฤดูหนาวเท่านั้น แทบจะ 24 ชั่วโมงก็ว่าได้

     5. เพื่อให้ความอบอุ่นในยามค่ำคืน    เป็นต้น

       นี่เป็นอีกหลายเหตุผลที่ไม่ได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบเพื่อสรุปและรายงาน การก่อกองไฟเพื่อแก้หนาวนั้นถูกต้อง  แต่ไม่ใช่เพียงเหตุผลเดียวที่ทำให้ต้องก่อกองไฟอย่างแน่นอน (เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)

         หากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน การตัดสินใจอาจผิดพลาดหรือถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น

วีรยุทธ  สมป่าสัก 12/12/48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)