เพลงอีแซว KM.

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฟังดอกเตอร์ทัศนีย์ เอ่ยวจีเชิงท้า เมื่อวันที่มา ติดตามงานวิจัย

 

 

 

 

เพลงอีแซว KM.

ฟังดอกเตอร์ทัศนีย์   เอ่ยวจีเชิงท้า เมื่อวันที่มา    ติดตามงานวิจัย

อยากฟังอีกแนว  แต่งอีแซวให้ดู   เรื่องจัดการความรู้   แน่แค่ไหน

ผมขอยอมรับ  กับท่านอาจารย์   ผมไม่แตกฉาน   KM.เท่าไร

แต่เรื่องอีแซว  แล้วผมขอสู้   เรื่องจัดการความรู้   ยังอยู่อีกไกล

ความรู้ฝังลึก  ยังนึกไม่ออก รู้แต่เปลือกนอก  ไม่ถึงเนื้อใน

ต้องซื้อตำรา   เอามานั่งค้น   ดอกเตอร์ประพนธ์   ท่านเขียนเอาไว้

มือใหม่หัดขับ  คอพับหัวโง  ขับเคลื่อน LO.   อ่านไปหลับไป

อ่านเล่มที่สาม  เพื่อความเชี่ยวชาญ  นายแพทย์วิจารณ์  ตำราเล่มใหญ่

นักปฏิบัติ    เจนจัดต้องดู   จัดการความรู้   ทำกันฉันใด

พูดถึงความรู้   มีอยู่สองชนิด    หนึ่งเรียก Tacit   เป็นความรู้ฝังใน 

เป็นเคล็ดวิชา     ภูมิปัญญาในตน   เกิดจากการฝึกฝน    ปฏิบัติใฝ่ใจ

ใช้วิจารณญาณ  ปฏิภาณแพลงพลิกจนเป็นเทคนิคของใครก็ของใคร

สอง Explicit    ชนิดนี้หนา ความรู้ในตำรา   หลักวิชาทั้งหลาย

หรือทฤษฎี   ที่วิเคราะห์สังเคราะห์  พิสูจน์แจ้งเจาะ ด้วยกระบวนวิจัย

เป็นความรู้ชัดแจ้ง  อยู่ในแหล่งค้นคว้า  ที่ผมพูดมา   ตามตำราว่าไว้

การจัดการความรู้ ในหมู่นักปฏิบัติ คือเครื่องมือที่จัดให้บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายของงาน การพัฒนาคน  ความเป็นชุมชน   หมู่คณะ เยื่อใย

พัฒนาองค์กร   สื่อสอนเรียนรู้   เอื้อเฟื้อกับผู้   ร่วมงานร่วมใจ

จัดการความรู้   มีอยู่หกงาน    ต้องดำเนินการ  สืบสานกันไป

ความรู้ต้องกำหนด เป็นบทสำคัญ   องค์กรเรานั้น  ต้องการอะไร

สองต้องเสาะหา     ความรู้มาสู่แหล่ง        สามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สร้างความรู้ใช้

สี่ประยุกต์ความรู้ มาสู่งานเรา กลมกลืนเกลี้ยงเกลา พริ้งเพราเพียงใด

ห้านำประสบการณ์ใช้งานกันอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างหลากหลาย

สกัดขุมความรู้   ในหมู่องค์กร    หกเป็นขั้นตอน  จดบันทึกไว้ใช้

ขุมความรู้เหนียวแน่น สู่แก่นความรู้ รวมเป็นหมวด หมู่ปรับปรุงต่อไป

เป็นเครื่องมือพัฒนาด้านคุณค่าของคนสร้างงานเกิดผลองค์กรก้าวไกล

เกิดความเอื้ออาทรในองค์กรประสานหมู่คณะเกิดการ  ทำงานร่วมใจ  

จัดการความรู้นั้น    ทำร่วมกันกลมเกลียว ไม่ใช่ทำคนเดียว                นี่คือหลักใหญ่

อธิบายให้เห็น  ด้วยโมเดลปลาทู  การจัดการความรู้ คือปลาทูไทย

KM. ปลาทู  มีอยู่สามส่วน  เขามีกระบวน   การแบ่งแจงไว้

หัวปลา ตัวปลา   มีค่าสำคัญ  หางปลาพลิ้วผัน  นั้นคือสิ่งใด

หัวปลา นั้นหรือ คือวิสัยทัศน์ ว่าเราจะจัด    การความรู้อะไร

พันธกิจที่ประกาศ   ยุทธศาสตร์องค์กร  ต้องให้แน่นอน  มีเป้าหมาย

ถ้าจะให้งาม   ตอบคำถามเต็มเต็ม   เราทำ KM.   ไปทำไม

มาถึงตัวปลา  นี้หนาสำคัญ    KM. เรานั้น   ถือเป็นหัวใจ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   อยู่ที่ตัวปลา แบ่งปันปัญญา มีค่ายิ่งใหญ่

เล่าเรื่องความสำเร็จ   เรื่องเด็ดเด็ดตามประเด็น    ตั้งหัวปลามาเป็นแนวทางไว้

เป็นการเล่าความจริง  ตามสิ่งที่เกิด ประสบการณ์ล้ำเลิศ   ที่เราภูมิใจ

เล่าทุกข้อสังเกต  จากเหตุสู่ผล   (ถ้า)มีปัญหาข้ามพ้น  อุปสรรคอย่างไร

คนทำนี้หนอ   ตามข้อลิขิต    เรียกว่าคุณกิจ    จะต้องขานไข

คนเล่าจริงจัง   คนฟังตั้งจิต    เป็นกัลยาณมิตร    แสนสดใส

ผู้ฟังเปิดกว้าง  ฟังพลางดำริ   ไร้อคติ  มิตรจิตมิตรใจ

มีคุณอำนวย   คอยช่วยถามหา  ถึงเคล็ดวิชา   Tacit ที่ใช้

เรื่องเล่าเหล่านี้    มีความน่าฟัง   เป็นเรื่องเล่าเร้าพลัง   ต่างมีเป้าหมาย

มาถึงหางปลา   เปรียบว่าเป็นถัง   เราเรียกว่าคลัง    ความรู้ยิ่งใหญ่

ถังใส่ความรู้ จัดหมวดหมู่ตามระบบเรียกใช้ให้พบ  กันง่ายง่าย

ความรู้ที่หา   ได้มาใส่ถัง  เก็บไว้ในคลัง    สามส่วนตามสาย

ส่วนแรกเรื่องเล่า  เอามาบันทึก  ให้ผู้อ่านตรองตรึก เกิดแรงบันดาลใจ

ความรู้เหล่านี้    มีสิ่งน่าคิด  มักเป็น Tacit     เสียเป็นส่วนใหญ่

ส่วนสอง Explicit    จากการคิดวิเคราะห์       สังเคราะห์เหมาะเจาะ        ถอดบทเรียนไว้

สรุปประเด็น เป็นคำแนะนำ   ให้คิดให้ทำ   ให้นำไปใช้

ส่วนสามชี้แจง   ถึงแหล่งความรู้  ทั้งพวกที่อยู่   ในเอกสารทั้งหลาย

ทั้งตัวบุคคล เป็นต้นวิชา  เป็นภูมิปัญญา   เชี่ยวชาญเรื่องใด

ข้อคิดสำคัญ  ทุกท่านควรฟัง   ความรู้ในคลัง    ต้องตรงเป้าหมาย

สอดคล้องหัวปลา   ได้มาตามขั้น คลังความรู้นั้น    มีผู้เข้ามาใช้

นำเอาความรู้  สู่การพัฒนา   หรือแก้ปัญหา      สร้างนวัตกรรมได้       

สิ่งสำคัญที่สุด เป็นจุดเด่นชัด นำความรู้ไปปฏิบัติ  คือหลักใหญ่

ทำ KM. แข่งกับเขา  มันผิดเป้าผิดฝา   ทำ KM. ในตำรา   น่าเบื่อหน่าย

นวัตกรรม KM. จะข้นเข้มได้ผล  เพราะองค์กรมีคน     ร่วมกมลจริงใจ

 

                             ครูพิสูจน์  ใจเที่ยงกุล

                            ผู้ด้อยประสบการณ์จัดการความรู้       ผู้ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • อ่านเพลงอีแซว  จากแนวครูพิสูจน์  ท่านนำมาพูด  เรื่อง K M บอกไว้
  • อ่านบันทึกนี้  ช่างดีแท้ๆ  จดจำในแง่  สรุปให้อ่านง่าย
  • ขอบคุณจริงๆ  ที่ยิ่งศึกษา  ความรู้ตำรา  นำมาทำได้
  • และขอรองรับ  กับอ. ทัศนีย์  ว่าครูบางลี่  ทำมีเป้าหมาย
  • วันหนึ่งข้างหน้า  จะพาไปโชว์  Tacitผูกโบว์  ของขวัญยิ่งใหญ่
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สู่ครูเขต 2  สุพรรณสองพี่น้อง  ครูบางลี่ร่วมใจ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนักหนา หัวหน้าลำดวน ผู้นำขบวน ให้กำลังใจ

เหมือนดั่งน้ำฝน ที่หล่นจากฟ้า ชุ่มฉ่ำพื้นหล้า ชีวาครูไทย

ทำให้มีแรง สร้างแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกับครู สุพรรณใกล้ไกล

อีกครูทั่วเขต ประเทศได้ยล ความรู้สู่ผล แลกเปลี่ยนเรียนไป

ดร.ทัศนีย์ หากมีเวลา ขอเชิญท่านมา ติชมเรียกใช้

ผมจะคอยรอ ขอสิ่งดีดี จากดร.ทัศนีย์ ผู้มีน้ำใจ