คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกได้พูดถึงบาปต้น (Cardinal Sins) ว่ามี 7 ประการ  อันที่จริง คำนี้ก็น่าจะเปลี่ยน เพราะมันเป็นท่าทีหรือแนวโน้มที่จะนำไปสู่บาปมากกว่าเป็นบาปเสียเอง เรียงลำดับดังนี้

   1. จองหอง (Pride)
   2. โลภ (Avarice or Greed)(1) 
   3. ริษยา (Envy)
   4. โมโห (Wrath or Anger)
   5. ตัณหา (Lust)(2)
   6. ตะกละ (เปลี่ยนจากคำว่าโลภอาหาร) (Gluttony)
   7. เกียจคร้าน (Sloth: Acedia)

ภาพยนตร์เรื่อง "Seven" ที่แบรด พิทท์นำแสดง  เสนอภาพฆาตกรต่อเนื่องที่นำแนวโน้มแห่งบาปทั้ง 7 มาเป็นเรื่อง (นั่นคือที่มาของชื่อภาพยนตร์)  โดยรายสุดท้ายคือการฆ่าภรรยาในเนื้อเรื่องของแบรด พิทท์เพื่อให้เกิด Anger หรือโมหะ  เป็นอันจบเรื่อง  

(1) เปลี่ยนจากเดิมที่ใช้คำว่า ตระหนี่ ซึ่งแปลว่า หวงไม่อยากให้ง่าย  ๆ   เหนียวแน่น หรือแปลตามประสาชาวบ้านคือ ขี้เหนียว 

(2) เปลี่ยนจากเดิมที่ใช้คำว่า อุลามก หรือ ลามก ซึ่งแปลว่า สกปรก น่าเกลียด