หลังจากอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนผ่านไป 2 รุ่น แล้ว กำลังจะอบรมรุ่นที่ 3 โดย 2 รุ่นทีผ่านมา อบรมให้กับบรรณารักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ส่วนรุ่นที่ 3 จะอบรมให้บรรณารักษ์ในเขตภาคตะวันออก ในสัปดาห์หน้า
   การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้นำเอาโปรแกรม Flip Publisher มาใช้ในการสร้าง Flip Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบที่พลิกหน้าได้เหมือนหนังสือจริง

   ในการอบรมครั้งนี้ ได้ผลิดเอกสารที่เป็นคู่มือการสร้าง e-Book ไว้ 1 เล่ม ความหนาประมาณ 200 หน้า และขณะเดียวกัน ก็ได้เปิดให้บุคคลทั่วไป เข้าศึกษาหาความรู้ในการสร้าง  e-Book ได้จากระบบ e-Training โดยเข้าไปศึกษาได้ ฟรี โดยไม่ต้องเสียเงิน และไม่ต้อง login เข้าระบบให้ยุ่งยาก โดยเข้าไปศึกษาได้ที่

http://202.143.141.237/etraining/index.php?mod=Courses&op=course_detail&cid=137 

     ท่านที่สนใจ ลองแวะเข้าไปศึกษาที่ website e-Training ของ ศนอ. นะครับ เมื่อเปิดเข้าไปแล้วให้คลิกที่สารบัญ และคลิกเลือกศึกษาเนื้อหาที่ต้องการได้เลย