หลักสูตรศิลปะ วรรณกรรมลุ่มน้ำน่าน มีครูสมบัติ ครูแต๋ว ดูแลอยู่

                    10.00-12.00 น.วันที่ 20 เมษายน 2550 ที่บริเวณโรงเรือ เทศบาลเมืองน่าน   ทางค่ายฯ ได้ประสานขอสนับสนุนวิทยากร

                     1.นายนามโรจน์ ศรีวรรณนุสรณ์ นายกเทศบาลเมืองน่าน

                     2.นายราเชนทร์ กาบคำ  นักพากย์เรือแข่ง จ.น่าน / ผช.วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

                      ได้รับการตอบกลับจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านเป็นอย่างดี  องค์การบริการส่วนจังหวัดน่าน โดยนายนรินทร์ เหล่าอารยะ  สนับสนุนเอกสาร ตำนานเรือแข่งเมืองน่าน  ที่จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2547  เพื่อประกอบการบรรยาย โดยคุณปุ๊ก ปนัดดา วงศ์สงคราม นำมามอบให้